Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Koszty procesu w razie zawarcia ugody

Kalina Jarosławska19 października 20124 komentarze

AKTUALIZACJA: 13 czerwca 2021 r.

W przypadku zawarcia ugody i umorzenia postępowania trzeba rozstrzygnąć, co się dzieje z kosztami procesu.

Ponownie musimy przeprowadzić podział miedzy ugodą sądową i pozasądową.

W razie zawarcia ugody sądowej koszty procesu znoszą się wzajemnie, co oznacza, że każda ze stron ponosi je własnym zakresie i nie zwraca nic drugiej – chyba że strony postanowią inaczej. Można się zatem umówić inaczej, np. że pozwany zwraca powodowi część opłaty sądowej od pozwu (jeżeli była uiszczona). Zdarza się to jednak rzadko, ponieważ ugoda ma prowadzić do definitywnego zamknięcia sporu w niezaognionej atmosferze, więc z reguły strony nie kłócą się już za bardzo o koszty.

Natomiast gdy dochodzi do zawarcia ugody pozasądowej, konieczna jest dodatkowa czynność powoda w postaci cofnięcia pozwu. Zasadniczo przy cofnięciu pozwu pozwany może żądać zwrotu kosztów procesu, jednak zazwyczaj kwestie te uregulowane są w samej ugodzie i strony uzgadniają, że koszty się znoszą wzajemnie – tak jak przy ugodzie sądowej.

Jednak nawet jeżeli pozwany pracodawca po cofnięciu pozwu takich kosztów chciałby dochodzić, to moim zdaniem skórka nie zawsze warta jest wyprawki. Zazwyczaj chodzi głównie o koszty zastępstwa procesowego (czyli koszty radcy prawnego bądź adwokata), a w procesach wynikających z odwołania od rozwiązania stosunku pracy na czas nieokreślony jest to stała stawka 180 zł.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  łukasz 8 października, 2013 o 09:16

  generalnie w wypadku cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia. Jednakże dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady w sytuacji, gdy cofnięcie pozwu jest konsekwencją zaspokojenia przez pozwanego roszczenia powoda już po złożeniu pozwu.

  1) czy są inne wyjątki gdzie pomimo cofnięcia pozwu przez powoda, to pozwany będzie musiał zwrócić powodowi koszty procesu?

  2) co w sytuacji gdy po złożeniu pozwu, pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty podnosi nowe okoliczności świadczące o tym, że pozwany nie ma legitymacji procesowej biernej (powód o tym nie wiedział a pozwany wcześniej go o tym nie poinformował a miał taki obowiązek bo tu chodzi o obowiązek z art 23 z ind.1 KP czyli poinformowanie o przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę). jak powód cofnie pozew to jest szansa na obciążenie kosztami pozwanego?

  Odpowiedz

  Kalina Jarosławska 9 października, 2013 o 15:32

  Ad. 1. Na szybko – raczej nie ma takich wyjątków, wszystko zależy od sądu. Jeżeli cofnięcie pozwu nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pozwanego, to szanse są, tylko trzeba to dobrze uargumentować. Dodatkowo sądy pracy często same z siebie nie obciążają pracowników kosztami procesu.
  Ad. 2. Myślę, że taka szansa istnieje, aczkolwiek zasadniczo obowiązek prawidłowego oznaczenia strony należy do powoda, nawet jeżeli jest to pracownik

  Odpowiedz

  Jacek 3 listopada, 2020 o 14:59

  Proszę Państwa
  Sprawa dotyczy kosztów ugody – nie zostały zapisane w ugodzie.
  Zawarłem ugodę z partnerką w sprawie sprzedaży i współdziałania przy sprzedaży działki do 30.10.2020 (udział we własności gruntowej po połowie). W ugodzie tej partnerka zobowiązała się do zwrotu pożyczonych pieniędzy po sprzedaży działki.
  Wszystkie koszty ugody (ok 3 tys.) poniosłem osobiście – bo podpisałem umowę z kancelarią.
  Po podpisaniu umowy ugody w kancelarii radcy prawnego partnerka wycofała się ze sprzedaży – mam oświadczenie zainteresowanej strony (kupujących)o odstąpieniu mojej partnerki od sprzedaży nieruchomości.
  Podsumowując – partnerka wycofała się ze sprzedaży tym samym z jej winy nie doszło do sprzedaży przed notariuszem.
  Strona kupująca nie jest w żaden sposób spokrewniona ze mną.
  Czy teraz mogę wezwać partnera do przedsądowego dobrowolnego i bezwarunkowego uregulowania kwoty zadłużenia + koszty ugody poniesione w kancelarii czy też 50% tych kosztów czy jest to nie do odzyskania bez zapisu w ugodzie.

  Odpowiedz

  Kalina Jarosławska 9 listopada, 2020 o 18:58

  Dzień dobry, piszę tutaj o ugodzie sądowej w sprawie z zakresu prawa pracy. Ugoda pozasądowa jest umową prawa cywilnego i rządzi się nieco innymi prawami. Zapraszam na konsultację, przy czym konieczne jest, abym wcześniej mogła zapoznać się z dokumentami. Konsultacja jest odpłatna.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do nas :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: