Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

grudzień 2012

Whistleblower to osoba, która ujawnia nieprawidłowości zaistniałe w firmie czy innej organizacji. Na gruncie prawa pracy chodzi przede wszystkim o pracowników, którzy informują właściciela/przełożonego o zauważonych problemach. W języku polskim nie ma jednolitego terminu, którym nazywano by whistleblowerów. Ostatnio w artykule w „Rzeczpospolitej” spotkałam się z określeniem „sygnalista„. Nie jestem przekonana, że oddaje ono istotę […]

Nie ma wątpliwości, że odprawa pieniężna może przysługiwać również tym pracownikom, który mieli umowę o pracę na czas określony i który zostali zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracodawcy (o ile są spełnione inne warunki z ustawy o zwolnieniach grupowych). W praktyce dochodzenie odprawy pieniężnej w takiej sytuacji może być utrudnione, ponieważ wypowiedzenie umowy o pracę na […]

Minimalne wynagrodzenie w 2013 r.

Kalina Jarosławska14 grudnia 2012Komentarze (0)

Minimalne wynagrodzenie nie dotyczy wprawdzie bezpośrednio tematyki tego bloga, jednak w niektórych przypadkach będzie miało wpływ sposób ustalania należności związanych z rozwiązaniem umowy o pracę. Dlatego też publikuję ten post. Od stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie wynosić będzie 1600 zł brutto. Na rękę dla pracownika będzie to ok. 1181 zł. Natomiast dla pracodawcy oznacza to […]

Trafiła do mnie sprawa, w której pracodawca domaga się od pracownika odszkodowania w związku z rozwiązaniem przez tego ostatniego umowy o pracę bez wypowiedzenia z powołaniem się na naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika. Na blogu wspominałam już, że pracodawcy przysługuje takie roszczenie, ale tego typu sprawy zdarzają się dość rzadko. Pracodawca domaga się […]

Pomysł na dzisiejszy wpis poddała mi rzeczywista sytuacja klientki, która jakiś czas temu zgłosiła się do mnie po poradę w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Wypowiedzenie to nie zawierało przyczyny, dla której pracodawca zdecydował się rozwiązać umowę o pracę. W związku z tym wypowiedzenie było nie tylko niezgodne z prawem, ale przede […]