Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Luty 2011

Popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem Aby można było powołać tę okoliczność jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, muszą być spełnione 3 warunki: pracownik musi popełnić przestępstwo w trakcie […]

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Może to uczynić w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty […]

W dzisiejszym wpisie prezentuję przykładową treść oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony. Więcej wzorów i informacji na ten temat znajdziesz w moim ebooku, który możesz ściągnąć za darmo – zerknij na lewą stronę bloga 🙂 miejsce i data dane pracodawcy: nazwa i adres/pieczęć dane pracownika: imię nazwisko/adres/stanowisko OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY […]

Tytuł postu niestety wyszedł nieco przydługi, ale nie dało się inaczej 🙂 Jednak do rzeczy – odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie elementy muszą znaleźć się w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony. Dlaczego jest to ważne? Prawidłowo formułując wypowiedzenie, pracodawca chroni się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony pracownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu […]

Ogólna zasada jest taka, że umowy o pracę na czas określony nie można wypowiedzieć. Od tej zasady Kodeks pracy dopuszcza jednak wyjątek: przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Ze względu na możliwości, który daje powyższy przepis – szczególnie […]