Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

luty 2011

Popełnienie przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem Aby można było powołać tę okoliczność jako przyczynę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, muszą być spełnione 3 warunki: pracownik musi popełnić przestępstwo w trakcie […]

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? Może to uczynić w razie: ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, zawinionej przez pracownika utraty […]

W moim sklepie możesz kupić zestaw wzorów o wypowiedzeniu umowy o pracę dla pracodawcy w różnych wariantach i z różnymi opcjami.

AKTUALIZACJA: 16 czerwca 2021 r. Jednak do rzeczy – odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie elementy muszą znaleźć się w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony. W moim sklepie znajdziesz zestaw wzorów wypowiedzenia umowy o pracę w różnych wariantach i z różnymi opcjami. Dlaczego jest to ważne? Prawidłowo formułując wypowiedzenie, pracodawca chroni […]

Aktualizacja: 3 czerwca 2021 r. Obecnie obowiązuje inny stan prawny w odniesieniu do dopuszczalności i okresów wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. Każda umowa o pracę na czas określony może być wypowiedziana, a okresy wypowiedzenia są takie same jak w przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony. Ogólna zasada jest taka, że umowy o […]