Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Czerwiec 2011

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zasada ta chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracowników znajdujących się w okresie potocznie nazywanym przedemerytalnym, czyli pracowników, którzy ukończyli: 56 lat – […]

W sytuacji gdy odwołujemy się do sądu od otrzymanego wypowiedzenia umowy o pracę, w pozwie musimy określić wartość przedmiotu sporu. Ma ona istotne znaczenie, gdyż decyduje o tym, czy trzeba wnieść opłatą sądową od pozwu oraz czy będzie nam ewentualnie przysługiwała skarga kasacyjna od wyroku sądu II instancji. Wartość przedmiotu sporu określamy w ten sposób, […]

Dla chętnych – wzór pozwu o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnione wypowiedzenia umowy o pracę (format PDF). Ściągnij wzór pozwu o odszkodowanie UWAGI: miejsca podświetlone na żółto należy zastąpić odpowiednimi danymi, w punkcie I. pozwu trzeba wpisać kwotę żądanego odszkodowania z uwzględnieniem kwoty brutto wynagrodzenia, wartość przedmiotu sporu jest taka sama jak […]

W ramach podsumowania wpisów dotyczących roszczeń przysługujących pracownikowi w razie wypowiedzenia umowy o pracę przedstawiam wzór pozwu o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne (format PDF). Ściągnij wzór pozwu o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę UWAGI: miejsca podświetlone na żółto należy zastąpić odpowiednimi danymi

Umowy terminowe Przez terminowe umowy o pracę rozumiem się przede wszystkim umowę na okres próbny i umowy na czas określony. Trzeba pamiętać, że wypowiadając tego typu umowę pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia, a zatem odwołanie do sądu pracy nie może opierać się na tym, że wypowiedzenie było nieuzasadnione. Podstawą odwołania musi być naruszenie […]