Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

czerwiec 2011

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku. Zasada ta chroni przed wypowiedzeniem umowy o pracę pracowników znajdujących się w okresie potocznie nazywanym przedemerytalnym, czyli pracowników, którzy ukończyli: 56 lat – […]

AKTUALIZACJA: 8 maja 2021 r. W sytuacji gdy odwołujemy się do sądu od otrzymanego wypowiedzenia umowy o pracę, w pozwie musimy określić wartość przedmiotu sporu. Ma ona istotne znaczenie, gdyż decyduje o tym, czy trzeba wnieść opłatą sądową od pozwu oraz czy będzie nam ewentualnie przysługiwała skarga kasacyjna od wyroku sądu II instancji. Wartość przedmiotu […]

AKTUALIZACJA: 8 maja 2021 r. Miło mi udostępnić Ci wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę – wzór pozwu o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę. Możesz go kupić tutaj: wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Produkt zawiera: wzór odwołania komentarz z objaśnieniami, jak wypełnić wzór i co […]

Miło mi udostępnić Ci wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, w których znajdziesz wzór pozwu uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne. Możesz go kupić tutaj: wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę. Produkt zawiera: wzór odwołania, komentarz z objaśnieniami, jak wypełnić wzór i co w nim napisać, wzór oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym na wypadek, […]

AKTUALIZACJA: 8 maja 2021 r. Dla ułatwienia udostępniam wzory odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od zwolnienia dyscyplinarnego. Możesz je kupić tutaj: wzór odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę wzór odwołania od zwolnienia dyscyplinarnego Produkty zawierają: wzory odwołania, komentarze z objaśnieniami, jak wypełnić wzory i co w nich napisać, wzór oświadczenia o stanie rodzinnym […]