Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

wrzesień 2020

Czy egzekucja komornicza należności ze stosunku pracy (np. wynagrodzenia albo odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę) wygląda inaczej w przypadku pracodawcy państwowego i prywatnego? Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że nie. Jednak tak jest. Najważniejsza różnica dotyczy uzyskania tzw. tytułu wykonawczego, czyli klauzuli wykonalności, która – naniesiona na wyroku – umożliwia udanie się […]

Czasami jest tak, że nadal obowiązuje zwolnienie lekarskie, a pracownik chce wrócić do pracy. Z różnych względów: albo niedługo upływa okres umożliwiający rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, albo dłuższa nieobecność spowoduje utratę uprawnienia do dodatkowego składnika wynagrodzenia. Co wtedy? Czy pracownik może tak po prostu wrócić do pracy, oświadczając, że jest zdrowy i chce […]

Rodzaje badań lekarskich Pracownik, który już pracuje, podlega okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się wtedy, gdy pracownik był niezdolny do pracy dłużej niż 30 dni. Trzeba wtedy ponownie ustalić jego zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Skierowanie na badania wystawia pracodawca. W takim skierowaniu trzeba wskazać kilka informacji, z których […]

W sierpniu 2020 r. najbardziej interesowały Was takie rzeczy: Skrócenie okresu wypowiedzenia Jest to możliwe na dwa sposoby: 1) Jeżeli jedna ze stron wypowiedziała już umowę o pracę, pracownik i pracodawca mogą uzgodnić, że umowa o pracę rozwiąże się szybciej niż wynika to z okresu wypowiedzenia. Nie zmienia to trybu rozwiązania umowy o pracę, tzn. […]