Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

lipiec 2011

Przy doręczaniu pocztą oświadczeń woli zmierzających do rozwiązania umowy o pracę (tj. oświadczenie o wypowiedzeniu bądź oświadczenia o rozwiązaniu bez wypowiedzenia) można zastosować konstrukcję tzw. doręczenia zastępczego. Co to jest doręczenie zastępcze? Zastosowanie tej konstrukcji, po dwukrotnym awizowaniu (zgodnie z prawem pocztowym) przesyłki poleconej zawierającej oświadczenie stwarza domniemanie faktyczne możliwości zapoznania się adresata z jego […]

Jak długo wstecz można szukać nieterminowych wypłat, które można wykorzystać do rozwiązania umowy o pracę? Trudno jest sformułować ogólną regułę i trzeba być ostrożnym. Trudność w sformułowaniu ogólnej reguły wynika stąd, że możliwe sytuacje – chociażby wydawały nam się podobne lub niemal identyczne – mogą się różnić od siebie drobnymi szczegółami, które z prawnego punktu […]

Tak – może, pod warunkiem, że zaszła okoliczność wskazana w Kodeksie pracy. Jedną z takich okoliczności jest dopuszczenie się przez pracodawcę „ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika”. Jak należy rozumieć to określenie? Ciężkie naruszenie przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika Nie ma wątpliwości, że jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia. […]

Wypowiedzenie umowy o pracę pocztą

Kalina Jarosławska16 lipca 20117 komentarzy

Jeden z czytelników trafił na blog, wpisując do wyszukiwarki zapytanie o możliwość wypowiedzenia umowy o pracę pocztą. Oczywiście można wysłać oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę czy też o jej rozwiązaniu bez wypowiedzenie pocztą. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku oświadczenie to zostanie skuteczne złożone, co do zasady, dopiero z chwilą jego odbioru przez […]