Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

październik 2013

Wiemy, że pracodawca nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę w okresie ciąży, w także urlopu macierzyńskiego, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym (art. 177 k.p.) Powyższa zasada dotyczy wszystkich umów o pracę, w tym umów na czas określony, które w praktyce często zawierane są na okresy kilkuletnie, […]

Często zdarza się tak, że informacje i dowody istotne dla Ciebie – niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem, czy pracodawcą – posiada inny podmiot, w tym ZUS, urząd skarbowy albo firma prywatna. Co wtedy? Na Twoją prośbę sąd może zobowiązać wskazaną instytucję lub firmę do okazania żądanych dokumentów. W praktyce instytucje publiczne nie robią z […]