Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

kwiecień 2013

Zasadą prawa pracy jest, że wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Przejawia się to m.in. w tym, że nie można się zrzec wynagrodzenia za pracę, zaś potrąceń (potrącenie to po prostu pomniejszenie wynagrodzenia o określoną kwotę) bez zgody pracownika można dokonywać tylko w przypadkach i w zakresie przewidzianym w Kodeksie pracy. W związku z tym bardzo […]

W poście Sąd przywrócił do pracy – co dalej? napisałam, że odmowa dopuszczenia do pracy przez pracodawcę ma istotne konsekwencje dla ewentualnego wynagrodzenia, którego może domagać się pracownik. O co chodzi? Generalna zasada jest taka, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za pracę wykonaną. Natomiast za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, […]

Odprawa pośmiertna

Kalina Jarosławska02 kwietnia 2013Komentarze (0)

Jeżeli pracownik umrze w czasie trwania stosunku pracy albo w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie tego pracownika przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i wynosi: 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, 3-miesięczne […]

Sąd przywrócił do pracy – co dalej?

Kalina Jarosławska01 kwietnia 201310 komentarzy

Odwołanie od rozwiązania umowy o pracę zakończyło się uwzględnieniem powództwa i przywróceniem pracownika do pracy. Niezależnie od tego, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem, zastanawiasz się co dalej… Wyrok orzekający przywrócenie do pracy otwiera drogę do reaktywacji stosunku pracy na warunkach, które obowiązywały przed jego rozwiązaniem. Aby jednak do tego doszło, trzeba dopełnić kilku formalności. Przede […]