Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

maj 2011

AKTUALIZACJA: 8 maja 2021 r. Jak wiemy, w wypowiedzeniu umowy o pracę pracodawca powinien zawrzeć pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy. O co właściwie tutaj chodzi i jak się za to zabrać? Dla ułatwienia udostępniam wzory odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę oraz od zwolnienia dyscyplinarnego. Możesz je kupić tutaj: wzór odwołania od wypowiedzenia […]

Pracodawcy często ograniczają się do wskazania utraty zaufania jako jedynej – i bliżej niesprecyzowanej – przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy takie postępowanie jest właściwe? Moim zdaniem – NIE. Przyczyna wypowiedzenia powinna być prawdziwa i konkretna, tzn. musi wskazywać rzeczywiste i konkretne okoliczności, które doprowadziły pracodawcę do decyzji o wypowiedzeniu. Z tych […]

W poprzednim poście napisałam kilku słów o opodatkowaniu – a dokładnie o zwolnieniu z opodatkowania – odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Dzisiaj pora opowiedzieć o tym, jak można spróbować odzyskać podatek zapłacony (w formie zaliczek na podatek dochodowy) przez płatnika (pracodawcę bądź komornika, w zależności od tego, czy wyrok sądu jest […]

Pracodawca rozwiązał z Tobą umowę o pracę na czas określony, odwołałeś się do sądu pracy, który uznał, że rozwiązanie było niezgodne z prawem i zasądził na Twoją rzecz odszkodowanie. Czy odszkodowanie podlega opodatkowaniu? Moim zdaniem – NIE. Dlaczego? Wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost […]

Chcemy odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę i zastanawiamy się, jaki sąd jest właściwy do rozpoznania naszej sprawy. W oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno znajdować się pouczenie o prawie odwołania do sądu pracy ze wskazaniem właściwego sądu. Teoretycznie zatem nie ma problemu z ustaleniem sądu, który byłby władny rozstrzygnąć naszą sprawę. […]