Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

obowiązująca od dnia 19 stycznia 2022 r.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje o zasadach, na jakich Administrator przetwarza dane osobowe Podmiotów danych w związku z wykonywaną przez Administratora działalnością, w tym prowadzeniem i utrzymywaniem Bloga i Sklepu, świadczeniem Usług oraz wykonywaniem Umów.

§ 1. Definicje

1. Na użytek Polityki Prywatności stosuje się definicje określone w Regulaminie Sklepu dostępnym pod adresem https://rozwiazanie-umowy-o-prace.pl/regulamin-sklepu.

2. Ponadto zastosowanie mają następujące definicje:

(a) Administrator – spółka pod firmą Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie prawni Spółka partnerska z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 23, 81-365 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000559211, NIP: 5851471297,

(b) Blog – blog dostępny pod adresem https://rozwiazanie-umowy-o-prace.pl,

(c) Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z Bloga,

(d) Newsletter – usługa realizowana na potrzeby marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Administratora, pozwalająca osobie z niej korzystającej na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej bezpłatnych informacji dotyczących tematów wybranych przez Administratora,

(e) Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w szczególności Czytelnik, osoba korzystająca z Subskrypcji, osoba korzystająca z Newslettera lub Klient,

(f) Polityka Prywatności – niniejsza polityka prywatności,

(g) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

(h) Subskrypcja – usługa pozwalająca Czytelnikowi na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej bezpłatnych informacji o nowych wpisach na Blogu.

§ 2. Kontakt z Administratorem

1. Adres Administratora: Stefana Batorego 23, 81-365 Gdynia.

2. Adres poczty elektronicznej Administratora: info@jmslegal.pl.

3. Numer telefonu Administratora: +48 58 710 77 67.

§ 3. Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych

1. Administrator przetwarza następujące dane Czytelnika:

(a) imię, adres poczty elektronicznej i inne dane osobowe przekazane przez Czytelnika – w celu umożliwienia Czytelnikowi zamieszczenia komentarza na Blogu i umożliwienia innym osobom korzystającym z Bloga zapoznania się z tym komentarzem, a także poprzez archiwizację komentarza po jego usunięciu w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami (przez okres niezbędny do realizacji takich prawnie uzasadnionych interesów Administratora; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO),

(b) imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub inne dane osobowe przekazane przez Czytelnika – w celu umożliwienia komunikacji pomiędzy Czytelnikiem a Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Blogu, poczty elektronicznej, telefonu lub innej formy kontaktu wybranej przez Czytelnika, a także poprzez archiwizację treści komunikacji w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami (przez okres niezbędny do realizacji takich prawnie uzasadnionych interesów Administratora; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

2. Administrator przetwarza następujące dane osoby korzystającej z Subskrypcji: adres poczty elektronicznej – w celu umożliwienia korzystania z Subskrypcji (przez okres niezbędny do realizacji takich prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez osobę korzystającą z Subskrypcji; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

3. Administrator przetwarza następujące dane osoby korzystającej z Newslettera: adres poczty elektronicznej – w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług oferowanych przez Administratora (przez okres niezbędny do realizacji takich prawnie uzasadnionych interesów Administratora, jednak nie dłużej niż do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez osobę korzystającą z Newslettera; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).

4. Administrator przetwarza następujące dane Klienta:

(a) imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i inne dane osobowe przekazane przez Klienta, nienależące do szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – w celu wykonania Umowy (przez okres obowiązywania Umowy i niezbędnych rozliczeń dokonywanych po jej ustaniu; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b. RODO),

(b) dane osobowe Klienta niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym wystawiania faktur VAT i przechowywania dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia tych obowiązków (przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c. RODO),

(c) przekazane przez Klienta dane osobowe należące do szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO – w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń Klienta lub obrony Klienta przed roszczeniami (przez okres do tego niezbędny; podstawa prawna przetwarzania: art. 9 ust. 2 lit. f. RODO),

(d) wszystkie dane osobowe Klienta określone w lit. a-c powyżej – w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń Administratora powstałych w związku z Umową lub obrony przed takimi roszczeniami (przez okres niezbędny do realizacji takich prawnie uzasadnionych interesów Administratora; podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, a w odniesieniu do danych określonych w lit. c powyżej: art. 9 ust. 2 lit. f. RODO).

§ 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe Podmiotu danych mogą być przekazywane współpracującym z Administratorem dostawcom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, takich jak np. usługi IT czy usługi księgowe.

§ 5. Prawa Podmiotu danych

1. Podmiot danych ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

(a) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Podmiotu danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

(b) prawo przenoszenia danych – w odniesieniu do danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b. RODO,

(c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO,

(d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

2. Informacja o wymogu podania danych: podanie danych osobowych przez Podmiot danych nie jest obowiązkowe, jednakże jest niezbędne odpowiednio do:

(a) zamieszczenia komentarza na Blogu,

(b) komunikacji pomiędzy Czytelnikiem a Administratorem,

(c) korzystania z Subskrypcji,

(d) korzystania z Newslettera,

(e) zawarcia i wykonywania Umowy z Klientem.

3. W razie niepodania danych osobowych wykonanie powyższych czynności nie będzie możliwe.

4. Informacje o profilowaniu i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: dane osobowe Podmiotu danych nie będą wykorzystywane do profilowania ani innego zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 6. Cookies

1. Niniejszy serwis internetowy, w tym Blog oraz Sklep, wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, czyli np. Twoim komputerze, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

(a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

(b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

(c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

(d) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach niniejszego serwisu internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

(a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego,

(b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

(c) pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

(d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,

(e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach niniejszego serwisu internetowego. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w niniejszym serwisie internetowym.

W razie wątpliwości co do Polityki Prywatności, prosimy o wiadomość na adres: info@jmslegal.pl.