Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Usługi i produkty

Ponieważ moja praktyka prawnicza nie dotyczy wyłącznie zagadnień dotyczących rozwiązania umowy o pracę, zachęcam się do zapoznania z listą usług i produktów z zakresu prawa pracy, które mogę Ci zaoferować:

 • przygotowanie umów i porozumień związanych z zatrudnieniem – sporządzenie projektów umów o pracę, umów o zachowaniu poufności, kontraktów menedżerskich i porozumień w sprawie rozwiązania umowy o pracę w sposób uwzględniający konkretne potrzeby klienta i jego działalności oraz w zakresie wykraczającym poza standardowe sformułowania tego rodzaju umów i dostępne wzory
 • prowadzenie sporów sądowych jako pełnomocnik pracownika bądź pracodawcy – reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących wypłaty wynagrodzenia za pracę (również w godzinach nadliczbowych), ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, odszkodowania, odprawy i tym podobnych płatności, sporządzanie pozwów, apelacji i skarg kasacyjnych, a także innych pism sądowych w imieniu klientów, uczestnictwo w rozprawach sądowych, nadzór nad całością sprawy i zachowaniem terminów
 • przygotowanie wewnętrznych dokumentów pracodawcy – sporządzenie projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, jeżeli są one wymagane przez przepisy prawa, w sposób uwzględniający konkretne potrzeby klienta i jego działalności; doradztwo w zakresie stosowania regulaminów i wydatkowania środków z ZFŚS
 • opinie i porady prawne – opiniowanie umów i regulaminów pracowniczych, doradztwo w konkretnych zagadnieniach z zakresu prawa pracy, takich jak urlopy wypoczynkowe, czas pracy, zakaz konkurencji, rozwiązanie umowy o pracę, odprawy, odszkodowania i inne świadczenia pieniężne
 • konsultacje w sprawie wyboru prawnej formy zatrudnienia – doradztwo w sprawie rodzaju umowy, o którą może być oparte zatrudnienie: umowa o dzieło, umowa zlecenia (umowa o świadczenie usług), umowa agencyjna, kontakt menedżerski, omówienie konsekwencji podatkowych wybranej umowy dla obu stron oraz ryzyka związanego z możliwością jej zakwestionowana na drodze sądowej przez odpowiednie organy

Zapraszam Cię do skontaktowania się ze mną – w tym celu wypełnij poniższy formularz kontaktowy:

  Twoje imię:*

  Twój email:*

  Temat:

  Wiadomość:*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę pod firmą Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie, al. Niepodległości 761, KRS: 0000559211, moich danych osobowych w celu odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności.

  Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska z siedzibą w Sopocie, al. Niepodległości 761, KRS: 0000559211, NIP: 5851471297.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@jmslegal.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

  Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Sopocie.

  Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@jmslegal.pl.

  Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.