Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

sierpień 2012

Jaki związek ma ustalenie istnienia stosunku pracy z wypowiedzeniem umowy o pracę? Bardzo bliski. Stwierdzenie, że strony łączy umowa o pracę (a nie np. umowa cywilnoprawna), a także ustalenie, czy jest to umowa na czas określony lub nieokreślony (a zwłaszcza to drugie) ma kapitalne znaczenie dla procedury rozwiązania stosunku prawnego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ustalenie […]

Gdy rozwiązuje się umowa o pracę, to…

Kalina Jarosławska26 sierpnia 201219 komentarzy

Rozwiązanie umowy o pracę wywołuje szereg skutków prawnych, o których warto wiedzieć w kontekście swoich wzajemnych praw i obowiązków – byłych już – pracodawcy i pracownika. Gdy rozwiązuje się umowa o pracę, to: wymagalne staje się roszczenie o ekwiwalent za ewentualny niewykorzystany urlop, wymagalne staje się roszczenie o odprawę pieniężną, jeżeli zwolnienie podpada pod ustawę […]

Rozwiązanie umowy o pracę z wyłącznej przyczyny niedotyczącej pracownika uprawnia go – jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników – do odprawy pieniężnej na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Zwróć proszę uwagę na słowo „wyłączny”. Przy zwolnieniu indywidualnym ma to kapitalne znaczenie, ponieważ odprawa będzie należała się tylko wówczas, gdy przyczyna niedotycząca pracownika stanowiła wyłączny […]

Przeglądając ostatnio czasopismo, w którym Sąd Najwyższy publikuje niektóre swoje orzeczenia wraz z uzasadnieniami (ubolewam, że niestety z dużym – prawie rocznym opóźnieniem) trafiłam na ciekawy wyrok*. Teza jest następująca: Ochrona spraw prywatnych dotyczy nie tylko pracownika, ale także pracodawcy i jego firmy. Nagrywanie bez zgody pracodawcy jego rozmów może stanowić podstawę rozwiązania umowy o […]

Kodeks pracy przewiduje kilka sytuacji, w których pracodawca może rozwiązać umowę o pracę natychmiast bez winy pracownika. Nie tylko więc zwolnienie dyscyplinarne – tj. z winy pracownika – ma skutek natychmiastowy. Sytuacje, które mam na myśli, wiążą się z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika z powodu choroby. Pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby pracodawca może zwolnić […]