Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Porady online

Zakaz konkurencji

4 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił tarczę kryzysową 4.0. Ustawa wprowadza art. 15gf, na podstawie którego pracodawca będzie mógł wypowiedzieć zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Okres wypowiedzenia to 7 dni. >>> Zobacz cały tekst uchwalonej ustawy – tarcza 4.0 <<< Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy: wypowiedzenie i odstąpienie Art. 15gf wprowadza nowe rozwiązanie, […]

Chodzi mi o “innego pracodawcę” w rozumieniu art. 231 § 1 k.p., zgodnie z którym w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Powstało pytanie, czy inny pracodawca staje się również stroną umowy o zakazie konkurencji, który obowiązywać ma po ustaniu […]

Zawarcie umowy o zakazie konkurencji, zwłaszcza na okres po ustaniu stosunku pracy, w sposób ważny i skuteczne jest bardzo istotne, jeżeli jako pracodawca chcesz mieć możliwość wyegzekwowania zakazu, dochodzenia kary umownej od pracownika za jego naruszenie (jeżeli była zastrzeżona) bądź odszkodowania za poniesioną szkodę. Jeżeli umowa o zakazie konkurencji ma być zawarta z członkiem zarządu […]

Rzeczpospolita donosi, że prezydent Komorowski pracuje nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy, która ma na celu m. in. wydłużenie  terminu odwołania do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę. Termin ten miałby wynosi 14 dni, tak jak przy zwolnieniu dyscyplinarnym. Osobiście uważam, że termin mógłby być jeszcze dłuższy. Nie chodzi tu nawet o wykorzystywanie przez pracodawców długich […]

Jeżeli upływa okres przedawnienia, strona zobowiązana do spełnienia określonego świadczenia może tego uniknąć, podnosząc w procesie zarzut przedawnienia. Okresy przedawnienia mają zróżnicowaną długość, przy czym w prawie pracy podstawowy okres przedawnienia to 3 lata – dla roszczeń ze stosunku pracy. Z upływem 3 lat przedawnia się np. roszczenie o wynagrodzenie czy roszczenie o ekwiwalent za […]