Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

sąd pracy

Wnosisz powództwo o przywrócenie od pracy, a pracodawca cofa wypowiedzenie… Wyobraź sobie następującą sytuację: Jesteś zatrudniony/zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca złożył Ci wypowiedzenie. Odwołałeś/odwołałaś się od tego wypowiedzenia i żądasz przywrócenia do pracy. Przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 50.000 zł pracownik musi uiścić opłatę od pozwu w normalnej wysokości 5%. […]

Chodzi o to, czy odsunięcie pracownika od pracy może usprawiedliwić rozwiązanie przez owego pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. O takim trybie rozwiązania umowy o pracę pisałam już wcześniej (tutaj i tutaj). Zdaniem Sądu Najwyższego – tak, zwłaszcza jeżeli powoduje to utratę wyższego wynagrodzenia. SN orzekł w ten sposób w wyroku z […]

Zgodnie z kodeksem pracy, jeżeli pracownik domaga się uznania wypowiedzenia za bezskuteczne bądź przywrócenia do pracy, a sąd ustali, że jest to niemożliwe lub niecelowe, jednocześnie stwierdzając, że rozwiązanie umowy o pracę było nieuzasadnione lub niezgodne z prawem, może zasądzić odszkodowanie. Jest to bardzo ważne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Dla pracownika – ponieważ […]

Jak pisałam w poprzednim poście, aby odwołać się od wypowiedzenia zmieniającego, nie trzeba koniecznie odmawiać przyjęcia nowych warunków. Można je przyjąć, tym samym zabezpieczając sobie trwanie stosunku pracy, i jednocześnie się odwołać. Jeżeli pracownik nie zgodził się na przyjęcie nowych warunków, umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Fakt odwołania się do sądu […]

Gdy pracodawca składa wypowiedzenie zmieniające, pracownik może odmówić jego przyjęcia i wówczas umowa o pracę rozwiązuje się z upływem właściwego okresu wypowiedzenia. Jednocześnie, jeżeli pracownik – stosownie pouczony – przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia nowych warunków, uważa się, że wyraził na nie zgodę, a więc wchodzą one w życie […]