Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

styczeń 2011

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony liczeniu okresów wypowiedzenia umowy o pracę. Choć Kodeks pracy wprost reguluje to zagadnienie, w praktyce zdarzają się pomyłki, nierzadko na niekorzyść pracowników. Jest to widoczne zwłaszcza w świadectwach pracy, w których trzeba wpisać dzień ustania stosunku pracy. Poza kilkudniowymi okresami wypowiedzenia Kodeks pracy przewiduje okresy wypowiedzenia liczone w tygodniach (np. umowa o […]

Dla zainteresowanych – wzór oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony do wykorzystania przez pracownika. miejsce i data dane pracownika: imię nazwisko/adres dane pracodawcy: nazwa i adres OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY O PRACĘ ZA WYPOWIEDZENIEM Na podstawie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy niniejszym rozwiązuję umowę o pracę na czas nieokreślony, […]

Aktualizacja: 6 maja 2021 r. Wyobraź sobie następującą sytuację: pracodawca prosi Cię na rozmowę, podczas której informuje Cię o zamiarze zakończenia współpracy i wręcza Ci oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z prośbą o jego podpisanie. Ty zaś nie tylko nie podpisujesz dokumentu, lecz również odmawiasz jego przyjęcia, obawiasz się bowiem, że będzie to oznaczało […]