Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Inne przypadki ustania stosunku pracy

Śmierć pracownika a umowa o pracę

Kalina Jarosławska09 kwietnia 2021Komentarze (0)

Śmierć pracownika powoduje wygaśnięcie umowy o pracę W przypadku śmierci pracownika sytuacja prawna jest jasna. Umowa o pracę wygasa. Przestaje ona istnieć. Ponieważ istotą umowy o pracę jest osobiste świadczenie pracy, obowiązki pracownicze nie przechodzą na spadkobierców pracownika. Śmierć pracownika: wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy w razie Z reguły jest tak, że w […]

Wypowiedzenie zmieniające to sposób na jednostronną zmianę warunków umowy o pracę, zwłaszcza wynagrodzenia. W pewnych sytuacjach może prowadzić do rozwiązania umowy o pracę, jeżeli nowe warunki nie zostaną zaakceptowane. Wiadomo, że wypowiedzenia zmieniajacego dokonuje zazwyczaj pracodawca. Czy jednak może to zrobić pracownik? Nie, nie ma takiej opcji, ponieważ w art. 42 k.p. mowa jest jedynie […]

Odprawa pośmiertna

Kalina Jarosławska02 kwietnia 2013Komentarze (0)

Jeżeli pracownik umrze w czasie trwania stosunku pracy albo w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie tego pracownika przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy pośmiertnej zależy od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i wynosi: 1-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat, 3-miesięczne […]

Dotychczas nic nie pisałam o „innych przypadkach ustania stosunku pracy”, koncentrując się na wypowiedzeniu bądź zwolnieniu dyscyplinarnym, gdyż te dwa tryby budzą najwięcej kontrowersji. Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje w przypadku, gdy następuje śmierć jednej ze stron stosunku pracy – pracownika bądź pracodawcy. W obu przypadkach umowa o pracę wygasa, różne […]

Gdy rozwiązuje się umowa o pracę, to…

Kalina Jarosławska26 sierpnia 201219 komentarzy

Rozwiązanie umowy o pracę wywołuje szereg skutków prawnych, o których warto wiedzieć w kontekście swoich wzajemnych praw i obowiązków – byłych już – pracodawcy i pracownika. Gdy rozwiązuje się umowa o pracę, to: wymagalne staje się roszczenie o ekwiwalent za ewentualny niewykorzystany urlop, wymagalne staje się roszczenie o odprawę pieniężną, jeżeli zwolnienie podpada pod ustawę […]