Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

maj 2012

Pewnie zastanawiasz się, co mam na myśli przez dalsze odszkodowanie. Już mówię. W przypadku niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę na czas nie określony bez wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Jeżeli natomiast rozwiązano umowę o pracę na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do […]

W poprzednim poście o zwrocie odprawy pieniężnej obiecałam, że napiszę, jakie sytuacje są najbardziej i najmniej korzystne dla pracowników i pracodawców z punktu widzenia obowiązku zwrotu. Napiszę o tym w odniesieniu do roszczenia o odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony. Najpierw przypomnę jednak, jakie kwoty odprawy pieniężnej i odszkodowania przysługują pracownikom. […]

Jak się pewnie domyślasz, mam na myśli odprawę pieniężną z ustawy o zwolnieniach grupowych. Pracodawca podlegający ustawie ma obowiązek wypłacić ją również w przypadku zwolnień indywidualnych, jeżeli wyłączną przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest przyczyna niedotycząca pracownika. Czy pracownik kiedykolwiek może być zobowiązany do zwrotu odprawy pieniężnej? Tak. Dziwisz się? 🙂 Zaraz napiszę dlaczego i […]

Parę miesięcy temu zastanawiałam się na blogu, czy odwołanie z funkcji członka zarządu uzasadnia wypowiedzenie umowy o pracę. Chodziło o to, czy odwołanie może stanowić usprawiedliwioną przyczynę wypowiedzenia umowy o pracę. Podanie przyczyny jest jednak kwestią wtórną w stosunku do tego, kto i kiedy powinien rozwiązać umowę o pracę z członkiem zarządu spółki, żeby było […]

Dzisiaj zapraszam na blog radcy prawnego Błażeja Sarzalskiego o spółkach – dzięki jego gościnności można tam przeczytać mój post o przejściu zakładu pracy w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy jednoosobowego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Jaki ma to związek z rozwiązaniem umowy o pracę? Przede wszystkim taki, że w przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę (tj. […]