Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

październik 2012

Nie zajmuję się prawem karnym. Z racji moich zainteresowań zawodowych nieczęsto zdarza mi się sięgać do Kodeksu karnego. Dlatego w pierwszym odruchu sankcji za naruszenie popełnione przy rozwiązaniu umowy o pracę szukam przede wszystkim w Kodeksie pracy. Warto jednak pamiętać, że niektóre uchybienia w tym zakresie stanowią wykroczenia, a nawet przestępstwa. Na przykład rażące naruszenie […]

Koszty procesu w razie zawarcia ugody

Kalina Jarosławska19 października 20124 komentarze

AKTUALIZACJA: 13 czerwca 2021 r. W przypadku zawarcia ugody i umorzenia postępowania trzeba rozstrzygnąć, co się dzieje z kosztami procesu. Ponownie musimy przeprowadzić podział miedzy ugodą sądową i pozasądową. W razie zawarcia ugody sądowej koszty procesu znoszą się wzajemnie, co oznacza, że każda ze stron ponosi je własnym zakresie i nie zwraca nic drugiej – […]

Ugoda sądowa i pozasądowa – skutki prawne

Kalina Jarosławska13 października 2012Komentarze (1)

Ugodę sądową zawiera się przed sądem orzekającym na rozprawie. Zostaje ona wciągnięta do protokołu i podpisana przez strony. Tekst ugody zwykle odpowiada propozycjom stron, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby sędzia przedstawił swoje sugestie. Można je uwzględnić albo nie. W sporach dotyczących rozwiązania umowy o pracę, gdzie dochodzone jest odszkodowanie, wymieniłabym trzy najważniejsze skutki […]

Ugoda – sposób na zakończenie sporu sądowego

Kalina Jarosławska07 października 20124 komentarze

Procesy przed sądem pracy – w tym procesy wywołane odwołaniem się przez pracownika od rozwiązania umowy o pracę – mogą zakończyć się bez wydawania wyroku wskutek zawarcia przez strony ugody. Ugoda może być sądowa lub pozasądowa. Różnice nie dotyczą wyłącznie sposobu i miejsca zawarcia, oba rodzaje ugody mają bowiem odmienne skutki w pewnych obszarach – […]