Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Wynagrodzenie pracownika przywróconego, lecz niedopuszczonego do pracy

Kalina Jarosławska17 kwietnia 20133 komentarze

W poście Sąd przywrócił do pracy – co dalej? napisałam, że odmowa dopuszczenia do pracy przez pracodawcę ma istotne konsekwencje dla ewentualnego wynagrodzenia, którego może domagać się pracownik.

O co chodzi?

Generalna zasada jest taka, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za pracę wykonaną. Natomiast za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy wynika to z przepisów.

Jednym z takim przepisów jest art. 81 § 1 k.p., zgodnie z którym pracownik ma prawo do określonego wynagrodzenia, jeżeli był gotów do wykonywania pracy, lecz doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. Przyczyną dotyczącą pracodawcy może być właśnie niedopuszczenie do pracy pomimo prawomocnego wyroku przywracającego do pracy.

W kontekście przywrócenia do pracy gotowość do wykonywania pracy, o której mowa w art. 81 § 1 k.p., jest rozumiana jako gotowość w sensie prawnym, a nie faktycznym. Oznacza to, że za gotowego do pracy można uznać pracownika przywróconego, który zgłosił się do pracy, ale faktycznie nie może jej wykonywać, gdyż np. przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Jest to bardzo ważne, ponieważ w innych przypadkach zastosowania art. 81 § 1 k.p. musi zachodzić faktyczna gotowość do wykonywania pracy, przejawiająca się w zdolności fizycznej do realizowania obowiązków pracowniczych (czyli np. pracownik musi być zdrowy).

Na takim stanowisku stanął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt II PK 193/11, stwierdzając, że:

W razie niedopuszczenia do pracy pracownika, który został przywrócony do pracy prawomocnym wyrokiem i zgłosił gotowość do pracy w ciągu 7 dni (art. 48 § 1 k.p.) pozostaje on przez cały okres nieświadczenia pracy w gotowości do jej wykonywania (art. 81 § 1 k.p.) w znaczeniu prawnym, a nie faktycznym.

W związku z tym pracownikowi należy się wynagrodzenie 81 § 1 k.p. za cały okres nieświadczenia pracy. Co więcej, od tego wynagrodzenia nie podlegają odliczeniu otrzymane w międzyczasie świadczenia z ubezpieczenia społecznego, a nawet – co do zasady – wynagrodzenie pobrane od innego pracodawcy, jeżeli pracownik podjął zatrudnienie gdzie indziej.

Moim zdaniem wszyscy pracodawcy powinni mieć świadomość, jak może skończyć się odmowa dopuszczenia do pracy pracownika do niej przywróconego. W sprawie, w której orzekał Sąd Najwyższy, powódka zgłosiła się do pracy 30 marca 2006 r., zaś w I instancji (co potem potwierdzono w II instancji) przyznano jej wynagrodzenie od tego dnia do dnia zamknięcia rozprawy (czyli do kwietnia 2010 r.). Sumy do zapłaty z pewnością były więc niebagatelne.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 3 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Dominik 28 marca, 2015 o 11:56

  Dzień dobry , jeżeli wygrałem ( przywrócenie do pracy ) sprawę odwoławczą ( sąd pracy ) w sądzie II instancji , wyrok jest prawomocny . Od pierwszego wyroku od którego firma odwołała się minęło 8 miesięcy – czy pracodawca musi mi wypłacić pensję za okres od pierwszego wyroku do wyroku sądu II instancji ??

  Odpowiedz

  Dominik 28 marca, 2015 o 16:50

  Chciałbym tylko dodać , że dzień po wyroku sądu 1 instancji złożyłem u pracodawcy oświadczenie o gotowości podjęcia pracy . Oczywiście dostałem odpowiedź , że wyrok jest nieprawomocny . Mimo to słyszałem , że zakład powinien mi wypłacić pieniądze od momentu gdy wyraziłem gotowość podjęcia pracy .

  Odpowiedz

  Kalina Jarosławska 13 maja, 2015 o 20:44

  Termin zawsze liczymy od daty uprawomocnienia się wyroku. Uprawnienie do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy zależy od tego, czy zostało zasądzone w wyroku – nie musiało, jeżeli nie zgłosił Pan takiego żądania w toku procesu.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do nas :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: