Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Sierpień 2020 r. – czego czytelnicy szukali na blogu

Kalina Jarosławska05 września 2020Komentarze (0)

swiadczenie rehabilitacyjne

W sierpniu 2020 r. najbardziej interesowały Was takie rzeczy:

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Jest to możliwe na dwa sposoby:

1) Jeżeli jedna ze stron wypowiedziała już umowę o pracę, pracownik i pracodawca mogą uzgodnić, że umowa o pracę rozwiąże się szybciej niż wynika to z okresu wypowiedzenia. Nie zmienia to trybu rozwiązania umowy o pracę, tzn. dalej jest rozwiązanie za wypowiedzeniem, a nie rozwiązanie za porozumieniem stron, chyba że pracodawca i pracodawca wprost tak postanowią.

2) Jeżeli rozwiązanie umowy o pracę następuje z przyczyn niedotyczących pracownika, a okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, pracodawca może go skrócić do 1 miesiąca. Jednak wówczas musi zapłacić pracownikowi odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Odwołanie od zwolnienia dyscyplinarnego

Od zwolnienia dyscyplinarnego można się odwołać tak jak od wypowiedzenia. Termin jest ten sam – 21 dni od daty otrzymania oświadczenia pracodawcy. Czasami wręcz trzeba się odwołać, inaczej w świadectwie pracy pozostanie informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym. Musisz pamiętać, że jeżeli pracodawca zwalnia Cię dyscyplinarnie w formie innej niż pisemna, np. w rozmowie albo mailem, takie zwolnienie jest skuteczne, ale niezgodne z prawem. Trzeba się od niego odwołać, żeby wykazać tę niezgodność.

Dwutygodniowe wypowiedzenie

Dwutygodniowe wypowiedzenie ma zastosowanie przy wypowiedzeniu umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, oraz przy wypowiedzeniu umowy o pracę na okres próbny, jeżeli okres ten wynosi 3 miesiące. Dwutygodniowe wypowiedzenie zawsze kończy się w sobotę. Pamiętaj: okres wypowiedzenia wlicza się do stażu pracy, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy na świadczeniu rehabilitacyjnym

Pewnie chodzi o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika. Taką sytuację reguluje art. 53 kodeksu pracy, który dopuszcza zwolnienie natychmiastowe w przypadku długotrwałej – choć usprawiedliwionej – nieobecności pracownika. Świadczenie rehabilitacyjne pojawia się w kontekście czasu trwania nieobecności w pracy z powodu choroby, która umożliwia zwolnienie natychmiastowe. Mianowicie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową, takiego pracownika może zwolnić dyscyplinarnie dopiero wówczas, gdy jego niezdolność do pracy z powodu choroby trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące. Razem to ok. 9 miesięcy. Świadczenie rehabilitacyjne samo z siebie nie chroni już przed zwolnieniem po upływie 3 miesięcy jego pobierania (może być przyznane na czas do 12 miesięcy).

W czym mogę Ci pomóc?

[contact-form-7 id=”63″ title=”Contact form 1″]

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do nas :)

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: