Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Porady online

Dyscyplinarka w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

Kalina Jarosławska09 maja 201225 komentarzy

Czasami zdarza się, że pracodawca wypowiada umowę o pracę, a następnie – w okresie wypowiedzenia – wręcza pracownikowi zwolnienie dyscyplinarne.

Czy tak można?

Można, ponieważ w okresie wypowiedzenia umowa o pracę nadal trwa i może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym. Nierzadko bywają też po temu uzasadnione przyczyny, jak np. “udzielanie” sobie urlopu przez pracownika czy “pożyczanie” pieniędzy od pracodawcy bez jego wiedzy.

Co jednak może zrobić pracownik, który uważa, że dyscyplinarka w okresie wypowiedzenia była niesłuszna albo niezgodna z prawem?

Przede wszystkim – mając na uwadze, że rozwiązanie umowy o pracę jest zawsze skuteczne – powinien odwołać się do sądu pracy.

Roszczenia przysługujące pracownikowi i jego sytuacja prawna będą jednak zróżnicowane – w zależności od tego, czy odwołał się on od wcześniejszego wypowiedzenia umowy o pracę, a jeśli tak – to czy odwołanie zostanie uwzględnione.

Dostrzegam tutaj 4 możliwe sytuacje, który za chwilę krótko opiszę. Miej na uwadze, że jeżeli piszę o zgodnym z prawem wypowiedzeniu umowy o pracę bądź zwolnieniu dyscyplinarnym, mam na myśli takie, które nie zostały zakwestionowane przed sądem albo od których odwołanie nie zostało uwzględnione.

Zajrzyj jeszcze tutaj:  Przywrócenie do pracy - zamiana na odszkodowanie

1. sytuacja: wypowiedzenie – zgodne z prawem; zwolnienie dyscyplinarne – zgodne z prawem –> pracownikowi nie należy się nic.

2. sytuacja: wypowiedzenie – zgodne z prawem; zwolnienie dyscyplinarne – niezgodne z prawem –> pracownikowi przysługujące wyłącznie roszczenie o odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

3. sytuacja: wypowiedzenie – niezgodne z prawem; zwolnienie dyscyplinarne – zgodne z prawem –> pracownikowi nie należy się nic.

4. sytuacja: wypowiedzenie – niezgodne z prawem; zwolnienie dyscyplinarne – niezgodne z prawem –> w zależności od rodzaju umowy o pracę, pracownikowi przysługuje roszczenie o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie, albo wyłącznie o odszkodowanie

3. i 4. sytuacja nie wynika bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy, lecz jest wynikiem interpretacji dokonanej w orzeczeniach Sądu Najwyższego. Najważniejsze płynące z nich wnioski są takie:

  • nawet jeżeli wypowiedzenie było niezgodne z prawem, to prawidłowe zwolnienie dyscyplinarne pozbawia pracownika roszczeń związanym z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę,
  • jeżeli zarówno wypowiedzenie, jak i zwolnienie dyscyplinarne były niezgodne z prawem, pracownikowi służą tylko roszczenia wynikające z wadliwego wypowiedzenia.

Jeżeli chodzi o drugi wniosek, przyznam, że nie do końca trafia do mnie uzasadnienie takiej wykładni prezentowane przez SN. Skoro bowiem pracodawca narusza dwukrotnie zasady rozwiązywania umów o pracę w różnych trybach, to powinien ponosić odpowiedzialność za oba naruszenia, a nie tylko za jedno.

Zajrzyj jeszcze tutaj:  Umowa śmieciowa na okres próbny

Zdjęcie: Idea go / FreeDigitalPhotos.net

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 601 656 336e-mail: info@jmslegal.pl

{ 25 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Kasia 25 maja, 2012 o 15:17

Bardzo fajnie i jasno przestawiony problem:) A mam jeszcze pytanie co w takiej sytuacji kiedy naruszenie uzasadniające dyscyplinarke ujawniło się już po okresie wypowiedzania, a sąd potem przywrócił pracownika do pracy. Można mu rozwiąć umowe dyscyplinarne w dniu gdy zgłosi sie do pracy, mimo, że minął juz miesiąc od dnia w którym pracodawca dowiedział się o naruszeniu obowiązków pracowniczych?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 25 maja, 2012 o 21:48

Dziękuję za ciekawe pytanie. W mojej opinii w takiej sytuacji zwolnienie dyscyplinarne nie będzie zgodne z prawem, bowiem okoliczności je uzasadniające ujawniły się w czasie, gdy pracownik nie pozostawał w stosunku pracy z pracodawcą (tj. pomiędzy dniem, w którym upłynął okres wypowiedzenia, a dniem reaktywowania stosunku pracy w wyniku zgłoszenia gotowości do wykonywania pracy). W zależności od rodzaju przewinienia po stronie pracownika można się jednak zastanawiać nad ponownym wypowiedzeniem umowy o pracę. Poza tym, biorąc pod uwagę czas trwania sporów sądowych, jest prawie pewne, że pracodawca będzie miał wiedzę o przewinieniu jeszcze w czasie postępowania. Zawsze więc może wykorzystać to w ramach swojej obrony przed pozwem, np. w celu wykazania, że przywrócenie do pracy jest niemożliwe bądź niecelowe.

Odpowiedz

Ktoś 2 września, 2013 o 23:09

Witam,

bardzo proszę o pomoc w następującej sprawie:
korzystając z Art.23 par 4 KC (zmiana podmiotu zatrudniajacego) złożyłam zgodnie ze wskazówka doradcy z PIP rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia za 7-dniowym uprzedzeniem 26.08. – przyjęła sekretarka. Wcześniej 23.08 otrzymałam zgodę na urlop współwłasciciela firmy (Prezes wyjechal na trzytygodniowy urlop za granicę, a wspomniany współwłasciciel poinformował o planowanym ulopie od 26.08) W dniu wypowiedzenia oddałam narzedzia pracy (byłam handlowcem) laptop, samochód, komórkę. Kiedy 2.09 pojawiłam sie w firmie (wystosowano do mnie pismo abym zdala podarowany dla mojej mamy przez Prezesa stary, bezużyteczny laptop) przeczytano mi pismo, iz zostaje zwolniona dyscyplinarnie wraz ze wszystkimi możliwymi zarzutami, jakie można wymyśleć. Ściągnięto mnie podstępnie, aby mi to wręczyć. Nie odebrałam, tym bardziej, iż przekazano mi że 30.08 wysłano mi to pismo pocztą. Byłam jednym z najbardziej zaangażowanych pracowników, każdy współpracownik może potwierdzić Krwawiące wrzody, praca po czternascie godzin dziennie, a w ostatnim czasie utrata przytomności, pogotowie w pracy – diagnoza – stress. Mobbingowana bez przerwy – nie wytrzymałam…A teraz grozi mi się sadem. Jak wyglada sytuacja, gdy to ja rozwiazałam umowe a otrzymałam
dyscyplinarkę? Czy jest skuteczna? Bardzo prosze o usuniecie szczegółów z pytania, gdyz bardzo sie tego człowieka boję.

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 5 września, 2013 o 21:54

Przy założeniu, że umowa o pracę trwała do 2 września włącznie, a ustna dyscyplinarka dokonana tego dnia była co do zasady skuteczna (niezachowanie formy pisemnej nie powoduje nieważności rozwiązania umowy o pracę), to niestety należałoby przyjąć najgorszy scenariusz, że doszło do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika. Można też przyjąć – ale jest moim zdaniem słabsza koncepcja – że skoro wcześniej wysłano do Pani dyscyplinarkę listem poleconym (a ustny komunikat był, powiedzmy, tylko informacją), to dopiero z chwilą jego otrzymania dyscyplinarka doszła do skutku. Tak czy inaczej, z tego, co Pani pisze wynika, że zapewne otrzyma Pani świadectwo pracy z art. 52. Na Pani miejscu na wszelki wypadek odwołałabym się od dyscyplinarki, przyjmując, że miała ona miejsce 2 września, a potem dodatkowo zażądałabym przed sądem zmiany świadectwa pracy.

Odpowiedz

Daria 8 kwietnia, 2020 o 22:46

Po złożeniu wypowiedzenia wysłano do mnie w ten sam dzień zwolnienie dyscyplinarne . Uzasadnieniem były dwie nie usprawiedliwione nieobecności . Czy mogli zwolnić mnie dyscyplinarnie po złożeniu wypowiedzenia ?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 10 maja, 2020 o 11:16

Mogli, natomiast inną kwestią jest, czy to zwolnienie było uzasadnione.

Odpowiedz

Regina 25 września, 2013 o 08:23

witam
Pracownik dostał wypowiedzenie umowy o pracę z 3miesiecznym okresem wypowiedzenia, przychodzi do pracy i nic nie robi “bo mu się nie chce wykonywać poleceń pracodawcy” czy w takim wypadku mogę mu wręczyć zwolnienie dyscyplinarne, jak przeprowadzić papierowe taką operację?, czy muszę anulować 1-sze wypowiedzenie czy ono automatycznie traci ważność w chwili wręczenia dyscyplinarki?. Proszę o pomoc nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi
dziękuję, pozdrawiam

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 29 września, 2013 o 17:25

1. Można potraktować odmowę wykonania poleceń jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika, będące podstawą dyscyplinarki. Najlepiej, gdyby polecenie i odmowę jego wykonania miała Pani na piśmie, choć zeznania świadków powinny wystarczyć.
2. W celu dokonania dyscyplinarki trzeba pracownikowi wręczyć pisemne oświadczenie o rozwiązaniu umowy z winy pracownika z podaniem przyczyny. Nie trzeba anulować wypowiedzenia, nie trafi ono ważności. Umowa o pracę rozwiąże się z dniem wręczenia dyscyplinarki i nie ma tu znaczenia, że wcześniej dokonano wypowiedzenia, bowiem w okresie wypowiedzenia umowa o pracę normalnie wiąże strony.

Odpowiedz

helka 9 października, 2013 o 14:23

Witam. Jestem obecnie na urlopie wypoczynkowym, kilka dni temu podpisałam z pracodawcą porozumienie stron (z inicjatywy pracodawcy) skutkujące rozwiązaniem umowy na koniec miesiąca. Dowiedziałam się, że pracodawca wyszukuje teraz jakieś stare sprawy, przegląda dokumenty i obawiam się, że będzie chciał pociągnąć mnie do jakiejś odpowiedzialności, czyli dać dyscyplinarkę. Czy jest to możliwe? Dodam, że wykonywałam czynności nadzorcze nad projektem, w którym pracowało kilkanaście osób przez ostatnie kilka lat. Ludzie się zmieniali,pozostawiali po sobie dokumenty, nie było czasu na sprawdzanie wszystkiego. Poza tym, to był projekt innej firmy (z tej samej spółki).Jeśli w umowie nie mam żadnych obowiązkó związanych z tym projektem, nie było ustalonych żadnych formalnych procedur związanych z projektem, to czy stare błędy mogą być podstawą do dyscyplinarki?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 9 października, 2013 o 15:36

Dyscyplinarka jest możliwa, pytanie tylko, czy będzie zgodna z prawem i uzasadniona. Jeżeli jej podstawą miałyby być jakieś zaszłości związane z wykonywaniem pracy, to raczej uzasadniona nie będzie, aczkolwiek ocenić to może tylko sąd (chyba że pracodawca sam z siebie cofnie oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę z winy pracownika).

Odpowiedz

helka 9 października, 2013 o 20:05

a czy w ogóle pracodawca który wręczył mi porozumienie stron (podpisane już jest), może je nagle jednostronnie zmienić na dyscyplinarkę ? Czy w momencie gdy do zakończenia pracy zostało dni, nie będzie taka zmiana traktowana jako chęć dalszego zaszkodzenia pracownikowi?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 18 października, 2013 o 11:36

Pracownika może zwolnić w trybie dyscyplinarnym, póki umowa o pracę trwa – czy to w okresie wypowiedzenia, czy to w czasie po zawarcia porozumienia rozwiązującego. Nie jest to zmiana porozumienia, tylko zastosowanie innego trybu rozwiązania umowy o pracę. Ponownie jednak pojawia się kwestia zasadności i zgodności takiej dyscyplinarki z prawem. Sam fakt, że dyscyplinarkę wręczono na kilka dni przed zakończeniem stosunku pracy, nie oznacza, że pracodawca chce zaszkodzić pracownikowi, sąd bowiem sytuacje, kiedy pracownicy rzeczywiście na to zasługują. Sam pracownik może się przed dyscyplinarką bronić w sądzie.

Odpowiedz

helka 2 listopada, 2013 o 14:11

Witam. Wracając do tematu.31.10 skończyła się mi umowa zgodnie z porozumieniem stron.Ale też 31.10 pod moją nieobecność w domu pojawili sie jacyś ludzie, nie mówiąc kim są, skąd są (potem że niby z urzędu) i nagabywali moją babcie, potem mamę, żeby odebrały jakieś dokumenty dla mnie i że muszą je koniecznie zostawić. Mama nieodebrała i kazałą tym ludziom wyjść,a babcia okropnie się zdenerwowała. Po wstępnych ustaleniach mam podejrzenie, że tym dokumentem była dyscyplinarka (chociaż spodziewalabym się czegoś innego). Pytanie brzmi-jeśli to faktycznie byłą dyscyplinarka (czego nie wiem napewno), to czy w tej opisanej sytuacji będzie ona skutkowała? I czy to nie będzie chęć zemsty przezx pracodawcę? Bo ani nic mi płacić nie mieli, ani niczym innym nie byłam z nimi związana?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 11 listopada, 2013 o 21:50

Pytanie, czy mieszkanie, gdzie próbowali doręczyć, to adres Pani zamieszkania. Jeżeli tak, można się zastanawiać nad skutecznością doręczenia. Z drugiej strony pracodawca nie ma na to żadnego dowodu.

Odpowiedz

Anna 31 grudnia, 2013 o 19:14

Witam;
Wypowiedziałam pracodawcy umowe o pracę z 3 m-c okresem wypowiedzenia, czyli do 31.III 2014r.Obecnie jestem na zaleglym urlopie wypoczynkowym i chcialam w czasie wypowiedzenia się podleczyć.Czy w razie stwierdzenia przez lekarza niezdolności do pracy i wystawienia L -4
pracodawca ma prawo mnie zwolnić dyscyplinarnie ?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 6 stycznia, 2014 o 19:18

To jest zbyt ogólne pytanie i nie potrafię odpowiedzieć. Powodów do zwolnienia dyscyplinarnego może być multum, nie mam zielonego pojęcia, jaki by mógł mieć Pani pracodawca.

Odpowiedz

Elżbieta 13 czerwca, 2014 o 22:28

Witam. Po przyłapaniu na kradzieży na ok 300 zł szefowa kazała napisać mi wypowiedzenie o pracę z powodu kradzieży – napisałam, jednak za raz postanowiła, żebym napisała wypowiedzenie za porozumieniem stron, które zaakceptowała swoim podpisem i pieczątką oraz słowem zgadzam się. Kopii tego pierwszego wypowiedzenia nie mam, ale szefowa zostawiła sobie w razie czego. Mam natomiast kopię tego drugiego wypowiedzenie za porozumieniem stron. I teraz chciałabym zapytać czy szefowa może wystawić świadectwo pracy jako dyscyplinarne skoro mam zaakceptowane wypowiedzenie za porozumieniem stron? Czy może wziąć pod uwagę to pierwsze wypowiedzenie?

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 14 czerwca, 2014 o 15:32

Jeżeli złożyła Pani oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, a potem strony zawarły porozumienie rozwiązujące umowę o pracę, to umowa rozwiązała się w tym drugim trybie. Jeżeli jednak oba dokumenty noszą tę samą datę, trudno będzie Pani udowodnić, co było pierwsze. Przy czym nie bardzo rozumiem, co ma Pani na myśli przez “świadectwo dyscyplinarne”, skoro podpisała Pani wypowiedzenie.

Odpowiedz

Krystian 2 września, 2014 o 10:19

Witam, złożyłem wypowiedzenie za porozumieniem stron, które zostało podpisane i przypieczętowane. Wyjechałem za granicę na szkolenie w następnej pracy, przyszedł do mnie list choć odebrałem go po powrocie, było tam świadectwo pracy.
Nie znając się na paragrafach schowałem świadectwo do dokumentów, po trzech miesiącach wypowiedziałem umowę w drugiej pracy gdzie wszystko poszło jak powinno.
Idąc do Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrować się jako osoba bezrobotna Pani w biurze podawczym oznajmiła mi, że art 52 par 1 pkt 1 KP to zwolnienie dyscyplinarne.
Pracodawczyni nie miała podstaw ku temu aby tak mnie potraktować, byłem w sądzie i u Rzecznika Praw Konsumenta, 4 miesiące po sprawie nie wiedzą jak mi pomóc, jest na to jakaś rada?
Pozdrawiam, Krystian

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 7 listopada, 2014 o 21:27
Ania 20 marca, 2015 o 14:48

Czy mogę zostać zwolniona dyscyplinarnie, jeśli podczas l-4 pracodawca (a raczej zwiadowca) nie zastał mnei w domu? Znalazłam tylko przypadek, że ktoś wziął opiekę na dziecko i wtedy doczekał się kontroli, ale podczas l4 nie.

Odpowiedz

Kalina Jarosławska 13 maja, 2015 o 20:37

Na podstawie samej nieobecności w domu raczej nie, ale istotne jest to, co napisano w zwolnieniu lekarskim i Pani robiła w tym czasie.

Odpowiedz

pesta 30 maja, 2015 o 12:52

Bardzo jasna interpretacja i wyjaśnienie. Cenię fachowość.

Odpowiedz

Paulina 22 grudnia, 2016 o 00:32

Witam, pracuje w salonie pewnej sieci komórkowej, pod koniec października 2016 roku była przeprowadzona inwentaryzacja, pojawiło się manko w kasie, dostałyśmy we 3 naganę, oraz notę obciążeniową, i zabrali nam całą wypłatę, niestety nie chcą dać potwierdzenia że wypłata poszła na manko, minął październik, chciałyśmy iść do PIP, niestety jedna naskarżyła szefowej, a ta przyszła do nas pod koniec listopada z wypowiedzeniem umowy, ja mam 3 miesięczne, oczywiście na wypowiedzeniu nie było podanej przyczyny, te 3 miesiące dostałam oświadczenie że jestem zwolniona ze świadczenia usług, moje pytanie brzmi tak, czy w czasie zwolnienia świadczenia usług pracy mogę dostać dyscyplinarkę ? Dodam że zostało mi do zapłacenia 400 zł noty obciążeniowej, lecz nie chce zapłacić jej dopóki nie dostanę potwierdzenia że moja wypłata poprzednia poszła na manko w kasie, akurat nikt się nie upomina o te 400 zł, czy z tego powodu mogą mi zabrać wypłatę lub zwolnić dyscyplinarnie ?

Odpowiedz

piotr 17 listopada, 2017 o 12:55

witam , złożyłem wypowiedzenie w pracy był to dzień rozpoczynający moje miesięczne wypowiedzenie,chciałem porozumienia stron nie zgodzono się podpisania wypowiedzenia 2-u tygodniowego też nie ,wypowiedzenie zostawiłem na biurku i po krótkiej rozmowie poinformowano mnie ,że pracuje do końca miesiąca ale jeśli kierownik w ostatni dzień mojej mojego wypowiedzenia wręczy mi dyscyplinarkę to co mam robić?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: