Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Ustanie stosunku pracy wskutek śmierci pracownika

Kalina Jarosławska24 marca 2013Komentarze (0)

Dotychczas nic nie pisałam o “innych przypadkach ustania stosunku pracy”, koncentrując się na wypowiedzeniu bądź zwolnieniu dyscyplinarnym, gdyż te dwa tryby budzą najwięcej kontrowersji.

Trzeba sobie jednak odpowiedzieć na pytanie, co się dzieje w przypadku, gdy następuje śmierć jednej ze stron stosunku pracy – pracownika bądź pracodawcy.

W obu przypadkach umowa o pracę wygasa, różne są jednak konsekwencje tego zdarzenia, a przede wszystkim uprawnienia określonych osób, w tym członków rodziny pracownika.

W razie śmierci pracownika trzeba coś zrobić z wynagrodzeniem i innymi należnościami ze stosunku pracy (np. ekwiwalentem za niewykorzystany urlop).

Prawa do tych świadczeń nie wchodzą automatycznie do spadku, a zatem nie podlegają dziedziczeniu w trybie przewidzianym w kodeksie cywilnym. Przechodzą one natomiast w częściach równych na osoby spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej na podstawie ustawy o emeryturach i rentach.

Zasadniczo do renty rodzinnej uprawnione są następujące osoby:

 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione;
 • przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka;
 • małżonek (wdowa i wdowiec);
 • rodzice;

z pewnymi ograniczeniami, np. dzieci mają prawo do renty rodzinnej do ukończenia 16 lat albo, jeżeli się uczą, do ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do 25. roku życia.

Prawa do należności ze stosunku pracy wchodzą do spadku dopiero wówczas, gdy nie ma osób uprawnionych do renty rodzinnej.

Wypłata należności obciąża pracodawcę, który może być pozwany przez członków rodziny zmarłego pracownika.

Po śmierci pracownika uprawnionym osobom przysługuję również odprawa pośmiertna, uzależniona od stażu pracy u pracodawcy i liczby uprawnionych. O odprawie pośmiertnej szerzej napiszę w kolejnym poście.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do nas :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: