Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Wypowiedzenie zmieniające warunki zakazu konkurencji

Kalina Jarosławska09 sierpnia 2020Komentarze (0)

wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencjiWypowiedzenie zmieniające – zakaz konkurencji

Jak wiesz, pracodawca może zmienić warunki pracy i płacy w jednostronnego oświadczenia, który nazywamy wypowiedzeniem zmieniającym. Aby wypowiedzenie zmieniające było skuteczne, trzeba na piśmie przedstawie nowe warunki pracy lub płacy. Wiesz też, że istnieje coś takiego jak umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Postanowienia dotyczące takiego zakazu konkurencji mogą znaleźć się w umowie o pracę, nie potrzeba odrębnego dokumentu.

Teraz popatrz: pracodawca składa wypowiedzenie zmieniające, w którym wypowiada postanowienia dotyczące zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy znajdujące się w umowie o pracę. Na piśmie proponuje nowe warunki zakazu konkurencji, np. niższe odszkodowanie lub dłuższy czas trwania zakazu. Albo wręcz wprost wskazuje, że zakaz konkurencji zostanie uregulowany w odrębnej umowie.

Czy tak można? Czy takie wypowiedzenie będzie skuteczne dla umowy o zakazie konkurencji?

Odpowiadam: nie, tak nie można. Nie, wypowiedzenie nie będzie skuteczne dla umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

Umowa o zakazie konkurencji to odrębny stosunek prawny

Nie ma wątpliwości, że postanowienia umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy mogą znajdować się w umowie o pracę. Nie znaczy to jednak, że stają się one elementem stosunku pracy. Przecież będą one miały zastosowanie dopiero wtedy, gdy umowa o pracę się rozwiąże. Uzgodnienia dotyczące zakazu konkurencji tworzą odrębny stosunek prawny, nie można ich więc uznać za warunki pracy i płacy. Dlatego wysokości odszkodowania ani czasu trwania zakazu konkurencji nie można zmienić wypowiedzeniem zmieniającym. Próba zmiany, w ramach której pracodawca wskazuje, że “zakaz konkurencji zostanie uregulowany w odrębnej umowie”, jest niczym innym jak próbą niedozwolonego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji.

Pamiętaj: umowa o zakazie konkurencji może zostać zmieniona lub rozwiązana skutecznie przez jedną ze stron tylko wówczas, gdy sama dopuszcza taką możliwość (zazwyczaj w konkretnych okolicznościach opisanych w umowie). Jeżeli tego nie ma, zmiana lub rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji wymaga zgody obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 601 656 336e-mail: info@jmslegal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: