Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Prawomocne przywrócenie do pracy a zmiana wyroku przez Sąd Najwyższy

Kalina Jarosławska02 sierpnia 2020Komentarze (0)

przywrócenie do pracyPrawomocne przywrócenie do pracy

W jednym z poprzednich postów pisałam o tym, co trzeba zrobić w sytuacji, gdy sąd pracy prawomocnie przywrócił pracownika do pracy. Tamten post napisałam z myślą o pracowniku, który powinien wiedzieć, co zrobić, żeby wyegzekwować swoje prawa. Natomiast ten post kieruję do pracodawcy, który na podstawie takiego wyroku przywrócił do pracy – bo musiał – pracownika zgłaszającego gotowość do jej niezwłocznego podjęcia, a jednocześnie wniósł skargę kasacyjną od prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji.

Możliwe wyroki Sądu Najwyższego

Zatem pracodawco… gdy Twoja sprawa trafi już do Sądu Najwyższego, tzn. Sąd Najwyższy nie odrzuci skargi kasacyjnej i przyjmie ją do rozpoznania, a następnie stwierdzi, że zasługuje ona na uwzględnienie, mogą zapaść dwa rodzaje wyroków:

  • Sąd Najwyższy może uchylić wyrok sądu drugiej instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania (taki wyrok w żargonie prawniczym nazywa się kasatoryjnym) albo
  • Sąd Najwyższy może zmienić wyrok sądu drugiej instancji, tzn. oddalić pozew o przywrócenie do pracy, jeżeli uzna, że nie było ono uzasadnione (taki wyrok nazywamy reformatoryjnym).

Nie będę opowiadała Ci o tym, kiedy można wydać wyrok kasatoryjny, a kiedy reformatoryjny, ponieważ w tej chwili nie jest istotne. Istotne jest to, co może lub powinien zrobić pracodawca, kiedy zapadnie jeden z tych wyroków. Przepisy Kodeksu pracy wprost nie regulują takiej sytuacji. Jednak z pomocą przychodzi orzecznictwo samego Sądu Najwyższego.

Co w przypadku wyroku kasatoryjnego?

Jeżeli Sąd Najwyższy wyda wyrok kasatoryjny, tzn. uchyli prawomocny wyrok sądu II instancji przywracający pracownika do pracy i przekaże sprawę do ponownego rozpoznania, sprawa wraca (zazwyczaj) do sądu II instancji. Będzie on rozpoznawał sprawę jeszcze raz. W tym czasie musisz zatrudniać pracownika. Obowiązek dopuszczenia pracownika do pracy nadal istnieje, ponieważ postępowanie nie zostało zakończone. Ten obowiązek będzie istniał aż do czasu, gdy sąd II instancji ponownie wyda prawomocny wyrok. Prawomocny wyrok oddalający żądanie przywrócenia do pracy powoduje, że odpada podstawa prawna zatrudnienia pracownika i nie trzeba go już dopuszczać do pracy.

Krótko mówiąc: w dniu, w którym sąd drugiej instancji wyda wyrok oddalający żądanie przywrócenie do pracy, pracownik traci zatrudnienie.

Co w przypadku wyroku reformatoryjnego?

Jeżeli Sąd Najwyższy wyda wyrok reformatoryjny, tzn. zmieni wyrok sądu II instancji w ten sposób, że oddali pozew pracownika o przywrócenie do pracy, obowiązek zatrudniania pracownika przestaje istnieć w dniu, w którym Sąd Najwyższy wydał taki wyrok. W tym dniu pracownik traci zatrudnienie.

W praktyce pracownik zostaje pozbawiony pracy z dnia na dzień. Oczywiście nie jest tak, że jest to zupełnie nieoczekiwane. Pracownik wie przecież, że wniosłeś skargę kasacyjną, że została przyjęta do rozpoznania i że Sąd Najwyższy może ją uwzględnić. W rzeczywistości od momentu przywrócenia do pracy na podstawie prawomocnego wyroku sądu II instancji do czasu ustania obowiązku zatrudniania mija sporo czasu (w przypadku wyroku kasatoryjnego naprawę sporo, ponieważ trzeba czekać na wyrok sądu drugiej instancji). Zajmie to pewnie co najmniej kilkanaście miesięcy, jeżeli nie dłużej. Niemniej jednak ze względu na ochronę pracownika Sąd Najwyższy uznał, że w wyroku reformatoryjnym można wskazać datę ustania obowiązku zatrudnienia inną niż data wydania wyroku.

Świadectwo pracy po ostatecznym oddaleniu pozwu o przywrócenie do pracy

Tutaj znowu mamy zgryz. Kiedy stosunek ustał? Czy są jakieś przerwy w zatrudnieniu? Kodeks pracy nie wyjaśnia nam, jakie świadectwo pracy należy wystawić pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy prawomocnym wyrokiem sądu II instancji, a następnie obowiązek jego zatrudnienia ustał, ponieważ ostatecznie uznano, że żądanie o przywrócenie do pracy należało oddalić. Jednak jest kilka wskazówek, którymi możemy się kierować.

Po pierwsze, oświadczenie pracodawcy w sprawie rozwiązania stosunku pracy – czy to w drodze wypowiedzenia, czy to w formie dyscyplinarki – jest zawsze skuteczne, nawet jeżeli jest wadliwe lub nieuzasadnione. Oznacza to, że umowa o pracę się rozwiązuje, niezależnie od tego, czy pracownik odwoła się do sądu pracy, czy nie. Dlatego w takim przypadku zawsze trzeba wystawić świadectwo pracy. Ostatnim dniem umowy o pracę będzie dzień, w którym upłynął okres wypowiedzenia albo dzień, w którym pracownikowi wręczono dyscyplinarkę.

Po drugie, zgłoszenie się do pracy pracownika prawomocnie do niej przywróconego powoduje reaktywację umowy o pracę na tych samych warunkach, co poprzednio. Czyli w skrócie można powiedzieć, że umowa o pracę nawiązuje się ponownie, z takim samym wynagrodzeniem.

Po trzecie, jeżeli pozew o przywrócenie do pracy, po rozpoznaniu skargi kasacyjnej i innych czynnościach, zostanie ostatecznie oddalony, pracownik zostaje pozbawiony zatrudnienia. Skoro pracodawca nie ma obowiązku zatrudniać pracownika, jest to w sumie równoznaczne z ustaniem stosunku pracy.

Po czwarte, w czasie pomiędzy rozwiązaniem się umowy o pracę w drodze wypowiedzenia lub poprzez dyscyplinarkę a przywróceniem do pracy pracownik nie jest u Ciebie zatrudniony. Nawet jeżeli częściowo ten okres można wliczyć do stażu pracy, nie oznacza to, że w tym czasie Ciebie i pracownika łączyła umowa o pracę. Jest to okres pozostawania bez pracy, którego nie wpisuje się do świadectwa pracy.

Dlatego sądzę, że w naszej sytuacji:

1) Po rozwiązaniu umowy o pracę trzeba wystawić normalne świadectwo pracy.

2) Po wygraniu przez pracownika w drugiej instancji sprawy o przywrócenie do pracy należy, na jego żądanie, uzupełnić to świadectwo pracy o informację o wyroku przywracającym do pracy (to akurat wynika z rozporządzenia dotyczącego świadectw pracy).

3) Należy dopuścić do pracy pracownika, który na podstawie prawomocnego wyroku przywracającego go do pracy zgłasza gotowość jej niezwłocznego podjęcia – tym samym z dniem przywrócenia do pracy umowa o pracę nawiązuje się jeszcze raz.

4) Jeżeli ostatecznie w wyniku wyroku Sądu Najwyższego czy też ponownego wyroku sądu II instancji, który rozpoznawał sprawę jeszcze raz, żądanie o przywrócenie do pracy zostanie oddalone, należy wystawić kolejne świadectwo pracy, w którym okresem zatrudnienia będzie okres od dnia ponownego nawiązania umowy o pracę wskutek przywrócenia pracownika do pracy (jak w punkcie 3) do dnia, kiedy ustał obowiązek zatrudnienia pracownika. Nie prostujemy poprzedniego świadectwa pracy.

Pamiętaj jednak, że to, co napisałam, nie przekłada się wprost na obliczenie stażu pracy pracownika, którego przywrócono do pracy, a który następnie – w związku z uwzględnieniem Twojej skargi kasacyjnej – utracił zatrudnienie. Do takich obliczeń musimy zastosować trochę inne zasady 🙂

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 601 656 336e-mail: info@jmslegal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: