Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

W umowie o pracę można wyłączyć wypowiedzenie zmieniające

Kalina Jarosławska15 września 2013Komentarze (0)

Zanim napiszę, o co chodzi, muszę przypomnieć Ci o dwóch ważnych sprawach.

Po pierwsze, wypowiedzenie zmieniające jest sposobem na jednostronną – przez pracodawcę (pracownik nie może dokonać wypowiedzenia zmieniającego) – zmianę warunków pracy lub płacy.

Po drugie, w prawie pracy obowiązuje zasada uprzywilejowania pracownika, zgodnie z którą treść stosunku pracy może być przez strony kształtowana korzystniej niż czynią to przepisy prawa prawy. Odstępstwo na niekorzyść pracownika jest jednak niedopuszczalne. Na gruncie tej reguły można wydłużać okresy wypowiedzenia umów o pracę, wymiar urlopu czy zwiększać świadczenia ponad ustawowe minima.

Czy zasada uprzywilejowania pracownika pozwala na umowne wyłączenie prawa pracodawcy do wypowiedzenia pracownikowi warunków pracy i płacy?

Innymi słowy, czy można pracodawcy zabronić dokonania wypowiedzenia zmieniającego na mocy postanowienia umowy o pracę?

Ostatnio wypowiadał się na ten temat Sąd Najwyższy, uznając w wyroku z dnia 3 sierpnia 2012 r. (sygn. akt I PK 80/11), że wyłączenie stosowania wypowiedzenia zmieniającego  jest możliwe, o ile jest korzystne dla pracownika. Zazwyczaj będzie tak wówczas, gdy jednocześnie strony np. wydłużą ustawowe okresy definitywnego wypowiedzenia.

Co się dzieje w sytuacji, gdy mimo wyłączenia wypowiedzenia zmieniającego pracodawca go dokonał?

Takie wypowiedzenie będzie prawnie skuteczne, jednak niezgodne z umowę o pracę, a więc – wadliwe. W związku z tym po stronie pracownika powstanie roszczenie o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie. Roszczeń tych domagać się można w ramach odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy. Należy pamiętać o krótkim terminie na jego wniesienie – 7 dni od daty otrzymania wypowiedzenia zmieniającego. Inaczej roszczenie może przepaść.

Orzeczenia, do których warto zajrzeć:

  • wyrok SN z dnia 18 lutego 1976 r., sygn. akt I PRN 3/76
  • wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2012 r., sygn. akt I PK 80/11

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 601 656 336e-mail: info@jmslegal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: