Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Egzekucja należności ze stosunku pracy od pracodawcy państwowego, czyli od Skarbu Państwa

Kalina Jarosławska28 września 2020Komentarze (0)

Czy egzekucja komornicza należności ze stosunku pracy (np. wynagrodzenia albo odszkodowania za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę) wygląda inaczej w przypadku pracodawcy państwowego i prywatnego? Na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że nie. Jednak tak jest.

Najważniejsza różnica dotyczy uzyskania tzw. tytułu wykonawczego, czyli klauzuli wykonalności, która – naniesiona na wyroku – umożliwia udanie się do komornika z żądaniem przymusowego ściągnięcia należności.

Druga różnica jest taka, że egzekucję należności pieniężnych od Skarbu Państwa można prowadzić tylko z rachunków bankowych pracodawców państwowych.

Przez pracodawcę państwowego rozumiem wszelkie jednostki państwowe finansowane z budżetu państwa, np. sądy, urzędy centralne, ministerstwa.

Skarb Państwa dłużnikiem

Skarb Państwa działa poprzez swoje jednostki organizacyjne, np. sądy albo urzędy, i za ich pośrednictwem może występować jako strona stosunków cywilnoprawnych. Czyli tak jak każdy z nas albo firma (z pewnymi zastrzeżeniami). W przypadku gdy sąd pracy zasądza od takich podmiotów należności ze stosunku pracy, dłużnikiem jest Skarb Państwa.

Wezwanie do zapłaty należności

Procedura uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko Skarbowi Państwa jako dłużnikowi jest dwuetapowa. Inaczej niż normalnie, nie można od razu po uprawomocnieniu się wyroku wnioskować o nadanie mu klauzuli wykonalności. W pierwszej kolejności trzeba wezwać jednostkę organizacyjną, przez którą działa Skarb Państwa i która była pracodawcą (np. sąd albo urząd), do dobrowolnej zapłaty. Dalej działać można dopiero wówczas, gdy zapłata nie zostanie dokonana w ciągu 2 tygodni od daty doręczenia wezwania.

Klauzula wykonalności przeciwko Skarbowi Państwa

Jeżeli należność przysługująca od Skarbu Państwa nie zostanie uiszczona w terminie 2 tygodni, wierzyciel – czyli pracownik, któremu ową należność zasądzono – może wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności.

Sposób prowadzenia egzekucji również jest ograniczony. Normalnie można ją skierować do większości składników majątku dłużnika (z pewnymi ograniczeniami). Natomiast egzekucję wobec Skarbu Państwa można prowadzić tylko z rachunku bankowego jednostki organizacyjnej, przez którą Skarb Państwa działa.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 601 656 336e-mail: info@jmslegal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Sopocie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem info@jmslegal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: