Kalina Jarosławska

radca prawny

Prowadzi kancelarię prawną w Trójmieście. Jej praktyka obejmuje przede wszystkim prawo pracy i prawo cywilne z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Zajmuje się także między innymi zagadnieniami z dziedziny prawa administracyjnego i prawa gospodarczego...
[Więcej >>>]

Sklep online

Wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy

Kalina Jarosławska16 listopada 2020Komentarze (0)

wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy

Dzień zawarcia umowy o pracę to nie to samo co dzień rozpoczęcia pracy

Najczęściej jest tak, że pracodawca i pracownik zawierają umowę o pracę w tym samym dniu, w którym pracownik ma zacząć pracę, np. 1. dnia danego miesiąca. Ale nie musi tak być. Strony mogą zawrzeć umowę o pracę w określonym dniu, ale jednocześnie postanowić, że rozpoczęcie pracy następuje później.

Jakie ma to znaczenie? Bardzo istotne – dzień rozpoczęcia pracy decyduje o tym, kiedy nawiązuje się stosunek pracy. Zgodnie z art. 26 Kodeksu pracy:

Stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy.

Krótko mówiąc: o tym, kiedy powstaje stosunek pracy, nie decyduje dzień zawarcia umowy o pracę, ale dzień rozpoczęcia pracy wskazany w tej umowie. Dopiero jeżeli w umowie o pracę nie wskazano dnia rozpoczęcia pracy, stosunek pracy nawiązuje się w dniu jej zawarcia.

Czas od dnia zawarcia umowy o pracę do dnia wskazanego jako dzień jej rozpoczęcia nie jest ograniczony, choć w praktyce spotyka się okresy nie dłuższe niż 2-3 miesiące. Motywacją dla przyjęcia takiego rozwiązania jest zabezpieczenie sytuacji którejś ze stron w sytuacji, gdy pracownik musi dokończyć pracę gdzieś indziej. Pracownik ma gwarancję, że praca mu nie ucieknie, gdy już wypowiedział lub rozwiązał za porozumieniem stron umowę o pracę w poprzednim miejscu, a pracodawca – że pracownik przyjdzie do niego do pracy, więc może się przygotować organizacyjnie.

Jednak przekonanie o gwarancji zatrudnienia w takiej sytuacji jest iluzoryczne.

Dlaczego?

Ponieważ umowę o pracę, w której wskazano przesunięty w czasie termin rozpoczęcia pracy, można wypowiedzieć.

Wypowiedzenie umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy

Tak, można ją wypowiedzieć, choć nie nawiązał się jeszcze stosunek pracy, tzn. pracownik faktycznie jeszcze nie zaczął pracować u nowego pracodawcy, tj. tego, który już rozważa wypowiedzenie.

Obecnie, z uwagi na epidemię, kiedy decyzje o cięciu kosztów zapadają nagle, tego typu sytuacje mogą zdarzać się częściej. Niewątpliwie pracownik, który kończy pracę u dotychczasowego pracodawcy i jednocześnie otrzymał wypowiedzenie od przyszłego pracodawcy, znajdzie się w niełatwej sytuacji.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony, na podstawie której nie rozpoczęto jeszcze świadczenia pracy, wynosi 2 tygodnie (art. 36 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). W przypadku umowy o pracę na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi od 3 dni roboczych do 2 tygodni, w zależności od długości okresu próbnego.

Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę przed nawiązaniem stosunku pracy

W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na okres próbny nie trzeba podawać przyczyny wypowiedzenia.

Natomiast oczywiście trzeba to uczynić w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, żeby nie narazić się na zarzut niezasadności wypowiedzenia. Jaka może to być przyczyna? Wszystko zależy od okoliczności, ale najczęściej na tym etapie nie można jej powiązać z pracownikiem. W związku z tym można się spodziewać, że z reguły będzie to przyczyna niedotycząca pracownika.

Przyczyna niedotycząca pracownika

“Przyczyna niedotycząca pracownika” w kontekście wypowiedzenia umowy o pracę kojarzy się przede wszystkim z ustawą o zwolnieniach grupowych i odprawą dla pracownika zwolnionego z takiej przyczyny. Nie inaczej będzie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, która została zawarta, ale w której odsunięto w czasie termin rozpoczęcia pracy. Warunkiem zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych jest, aby pracodawca zatrudniał co najmniej 20 pracowników.

Pozostanie u dotychczasowego pracodawcy

Pracownik, który wypowiedział lub rozwiązał za porozumieniem stron umowę o pracę z dotychczasowym pracodawcą, a następnie otrzymał wypowiedzenie od przyszłego pracodawcy, nie ma szczególnego pola manewru od strony prawnej. Cofnięcie wypowiedzenia lub zgody na zawarcie porozumienia rozwiązującego będzie bezskuteczne, chyba że dotychczasowy pracodawca na to przystanie.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka partnerska w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do nas :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Jarosławska Mońko Staszewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: